Thursday, February 26, 2009

SEDEKAH ISTERI PADA SUAMI,ANAK-ANAK DAN KELUARGANYA


Sabda Rasulullah SAW:"Suamimu dan anak-anakmu adalah orang yang lebih dekat engkau beri sedekah daripada mereka yang lain-lain".
Para ahli Fiqh berbeza pendapat tentang masalah ini.Berdasarkan mazhab Syafi'i dan dua sahabat Abu Hanifah,dibolehkann seorang isteri memberikan sedekah(zakat) hartanya kepada suami dan kepada anak-anaknya,jika mereka tergolong kepada orang-orang yang berhak menerimanya.Malah,zakat kepada mereka akan mendapat lebih pahala daripada memberikannya kepada orang lain.

Namun bagi seorang lelaki,dia tidak boleh memberiksn zakatnya kepada bapanya sendiri,kepada pakcik,ibu,nenek,anak lelaki,anak perempuan dan cucu-cucunya.Kerana semua yang disebutkan itu adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah oleh lelaki tersebut.Sekiranya lelaki tersebut memberikan juga zakatnya kepada mereka,beerti dia menarik suatu keuntungan untuk diri peribadinya dengan memberhentikan kewajipan memberikan nafkah yang menjadi beban peribadinya.

No comments:

Post a Comment